Duna DE

Ekonomický systém pro podnikatele a živnostníky
Položit dotaz

Kompletní systém pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci. Zobrazuje komplexně hospodaření firmy a poskytuje výstupy potřebné pro stanovení základu daně podle Zákona o dani z příjmů. Sleduje příjmy a výdaje v Peněžním deníku v členění dle Vašich potřeb. Varianta KOMPLET obsahuje všechny běžné obchodní moduly. Peněžní deník je propojen s ostatními evidencemi, ze kterých čerpá veškeré údaje. Je přehledně uspořádán do řádků a sloupců. Řádky představují jednotlivé doklady, sloupce pak druhy příjmů a výdajů v členění na zdanitelné, nezdanitelné a ostatní (příjmy z kapitálového majetku, příjmy/výdaje z pronájmu, ostatní příjmy a výdaje). V rámci jediné instalace programu DUNA DE lze pracovat s neomezeným počtem firem. Program je vhodný jak pro práci na jediném PC, tak pro práci v počítačových sítích. V systému DUNA DE je možné pracovat současně ve více otevřených agendách.
Pro zpracování agend malých firem existuje levnější verze DUNA DE/LIMITED s omezeným množstvím zpracovaných dokladů, pro nejmenší firmy a testovací účely je k dispozici bezplatná verze DUNA DE/TRIAL.Duna DE umožňuje import základních dat pro zaúčtování z programů AutoServis, AutoSalon a AutoPůjčovna.

Obsahuje následující agendy:

 • Nastavení základní konfigurace
 • Účetnictví
 • DPH
 • Pokladna
 • Banka
 • Pofledávky
 • Závazky
 • Vystavené objednávky
 • Přijaté objednávky
 • Nabídky a poptávky
 • Matriční a skladové karty, prodejní ceny
 • Příjmy a výdeje skladu
 • Výroba
 • Fakturace
 • Zakázky
 • Personalistika
 • Majetek
 • Cesty
 • Pošta
 • Úkoly
 • Kasa
 • Číselníky
 • Servisní akce

Jsme autorizované školící a prodejní středisko firmy TILL CONSULT a.s.
Bližší informace o produktu.