Elektronická evidence tržeb

Koho z uživatelů programu Autoservis, Autosalon a Autopůjčovna (dále jako programy A-A-A) se elektronická evidence tržeb (EET)  týká a od kdy?

Evidovat tržby budou právnické osoby s podnikatelskou činností i podnikající fyzické osoby, pokud platí daně v České republice. Aby byl náběh systému plynulejší, bude Ministerstvo financí elektronickou evidenci tržeb zavádět v postupných vlnách:

1. fáze (od 1. prosince 2016)

stravovací a ubytovací služby, což nepředpokládáme jako činnost v programech AutoServis, AutoSalon, Autopůjčovna. Zde nabízíme možnost zakoupit registrační pokladnu pro EET. Více informací...

2. fáze (od 1. března 2017)  

prodej maloobchod a velkoobchod, oprava a údržba motocyklů 

3. fáze (od 1. března 2018)

ostatní podnikatelské subjekty, oprava a údržba motorových vozidel

4. fáze (od 1. června 2018)

vybraná řemesla a výrobní činnosti

Zjednodušeně:

 • oprava a údržba motorových vozidel nespadá do povinnosti od 1.3.2017, ale až od 1.3.2018.
 • oprava a údržba motocyklů spadá do povinnosti od 1.3.2017.
 • do evidenční povinnosti spadají veškeré prodeje od 1.3. 2017 a to jak maloobchod, tak i velkoobchod.

Pokud si nejste jisti, kam spadá vaše činnost, můžete vyhledat své IČO v databázi RES Statistického úřadu, kde jsou tyto informace k dispozici.

 

Co budete potřebovat pro splnění povinnosti EET?

Z hlediska vybavení pouze novou verzi programu A-A-A,  modul EET a připojení do internetu. Samozřejmě registraci, získání certifikátu, získání autentizačních údajů, ale toto až těsně před začátkem „Evidenční povinnosti“ .

Programy A-A-A budou upraveny tak, aby v okamžiku platby dokladu v hotovosti nebo platební kartou, provedly komunikaci s portálem EET, platbu registrovaly a na doklad vytiskly požadovaný kód (FIK).

EET

EET - technické řešení (kliknutím obrázek zvětšíte)

 

1. Nejprve uživatel programů ProCad vystaví doklad. Jeho uložením program odešle přes internet hlášení o tržbě finančnímu úřadu.

2. Finanční úřad obratem (nejpozději do dvou sekund) zašle potvrzení o přijetí spolu s unikátním kódem účtenky.

3. Program doklad s kódem následně vytiskne a obsluha předá zákazníkovi. Ten ji může, ale nemusí převzít.

4. Zákazník si může přes internet ověřit, že účtenka byla finančním úřadem zaevidována. 

 

Elektronická evidence tržeb se týká těchto plateb:

 • hotovost,
 • úhrada platební kartou,
 • šekem, směnkou,
 • stravenka, poukaz a další podobné způsoby, které nahrazují peníze,
 • jinou obdobnou formou (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů)
 • nebo započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů 

 

Elektronická evidence tržeb se netýká těchto plateb:

 • převod z účtu na účet,
 • inkaso,
 • ojedinělý příjem

 

Poplatník bude muset na místě, kde běžně uskutečňuje evidované tržby, i na svých internetových stránkách, kde zboží či služby nabízí, viditelně umístit informaci s upozorněním, že spadá do EET a je povinen kupujícímu vystavit účtenku.